Η Texal, από το 2012, ανήκει στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων κατασκευαστών Alumil Supreme

 

Η καινοτομία & οι τεχνολογίες αιχμής είχαν πάντοτε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη & την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Η Texal έχει υιοθετήσει όλα τα πρωτοπόρα, καινοτόμα συστήματα της Alumil από το 1991.

Το 2012, επένδυσε στα Alumil Supreme, θέλοντας να συνεχίσει την κατασκευή εξειδικευμένων, πρωτοποριακών συστημάτων με υψηλά standards λειτουργικότητας & αισθητικής, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες που απαιτεί ένα σύγχρονο κτήριο (βιοκλιματικό ή παθητικό).

Τα Alumil Supreme είναι συστήματα υψηλών προδιαγραφών & απαιτήσεων.

Η ένταξη ενός κατασκευαστή στο δίκτυο Alumil Supreme απαιτεί υψηλές προδιαγραφές & προϋποθέσεις κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου καθώς & έλεγχο πάνω σε διεθνή πρότυπα.

Η Texal, βάσει συμφωνίας, δύναται να προωθήσει όλα τα συστήματα που ανήκουν στην ομάδα Alumil Supreme σε ιδιώτες αλλά & σε κατασκευαστές.    

 

Επιστροφή στην Κορυφή