Συστήματα σκίασης

 

Τα συστήματα σκίασης βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου στο εσωτερικό του κτηρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 

Ελέγχουν το φυσικό φωτισμό & τον διανέμουν σωστά στον εσωτερικό χώρο συμβάλλοντας στην οπτική άνεση, ενώ δημιουργούν θερμοκρασίες κατάλληλες για εργασία ή ξεκούραση.

 

Η Texal κατασκευάζει & τοποθετεί εξωτερικά κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης από αλουμίνιο.

 

 

Επιστροφή στην Κορυφή