Υαλοπίνακες κουφωμάτων

 

Οι υαλοπίνακες έχουν σημαντικό ρόλο στην γενική συμπεριφορά του τελικού κουφώματος.

 

Υπάρχουν πολλοί τύποι, αλλά η χρήση κάθε τύπου υαλοπίνακα εξαρτάται από τη θέση του κουφώματος στο κτήριο, την τυπολογία & το σύστημα του.  

 

Τύποι υαλοπινάκων

  • Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες

  • Ενεργειακοί υαλοπίνακες

  • Υαλοπίνακες ασφαλείας 

 
Επιστροφή στην Κορυφή